COM POTS PARTICIPAR EN EL PROJECTE?
COM PARTICIPAR

COM PARTICIPAR

La nostra web de referència en relació a la participació és

https://sites.google.com/site/participaciociutadanascc/ 

Un espai obert d’informació, de debat i de propostes sectorials sobre l’actualitat dels diversos temes d’interès local.

Tot i que utilitzarem aquesta plataforma per generar debats i compartir coneixement, no tindrà un format relacionat amb l’agrupació d’electors. Hem vetllat perquè tingui una gestió i una presentació neutral per tal de tothom es senti còmode participant i no hi hagi cap directriu política, més enllà de la lliure participació de cada ciutadà/ana.